Header Ads

 • Latest

  कॉलेजची विद्यार्थीनी

  एक कॉलेजची विद्यार्थीनी, एकदा क्लासमधे लेट आली.

  शिक्षक : तु आज लेट का आलीस?

  मुलगी : सर, एक मुलगा माझ्या मागे मागे येत होता
  ...
  शिक्षक : पण त्यामुळे तर तू लवकर यायला पाहिजे, मग लेट का झालीस.

  मुलगी : सर तो मुलगा फारच हळू हळू चालत होता

  कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad