कॉलेजची विद्यार्थीनी

४:२४ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

एक कॉलेजची विद्यार्थीनी, एकदा क्लासमधे लेट आली.

शिक्षक : तु आज लेट का आलीस?

मुलगी : सर, एक मुलगा माझ्या मागे मागे येत होता
...
शिक्षक : पण त्यामुळे तर तू लवकर यायला पाहिजे, मग लेट का झालीस.

मुलगी : सर तो मुलगा फारच हळू हळू चालत होता

0 टिप्पणी(ण्या):