टारझन

४:३४ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

एकदा टारझन जंगलातून जाताना त्याला मेलेला वाघ दिसतो.... टारझन जाम खुश होतो...का? .. ... ... ... आयला नवीन चड्डी ! :-)

0 टिप्पणी(ण्या):