गूगल

५:०४ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

 समजल तर बघा नाहीतर सोडून द्या :) -
बाबा मुलाच्या खोलीत येतात.
मुलाने पीसीवर गूगल उघडलेले असते.
बाबा-उगाच नाटकं करु नकोस !
कोणीही उगाच गूगल उघडून स्क्रीनकडॆ टक लावून पाहत बसत नाही !!!!!!
:P :P :P
:D :D :D

0 टिप्पणी(ण्या):