नेपोलियन बोनापार्ट

४:१६ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

अनुपने भंगार मध्ये पडलेली बाबा आसमची सायकल बाहेर काढली. ती दुरूस्तीसाठी सायकल रिपारिंगवाल्याकडे नेली. तेव्हा त्यांच्या सायकलची अवस्था पाहून तो ‘साहेब, या सायकलची दुरूस्ती करणे अशक्य आहे’

अनुप- ‘पण नेपोलियन बोनापार्ट तर म्हणत होता. जगात काहीही अशक्य नाही’

तो- ‘मग त्याच्याकडेच घेऊन जा.’

0 टिप्पणी(ण्या):