प्रश्न

४:२१ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

परीक्षेत प्रश्न आला
प्रश्न :- खालील वाक्यात शक्य तिथे लिंग बदलून वाक्य पुन्हा लिहा -
वाक्य - शंकर मोरावर बसला.
चिंटूने बराच वेळ विचार केला आणि मग उत्तर लिहिले
उत्तर - पार्वती मोरीवर बसली.

0 टिप्पणी(ण्या):