न्हावी

१२:०४ म.पू. Kedar Bhope 0 Comments

मुलगी : मी जेव्हापण तुला फोन करते तेव्हा तु शेव्ह करत असतोस .
मुलगा : अग हो ग ..
मुलगी : दिवसातून कितीदा शेव्ह करतोस रे ??
मुलगा : तरी अंदाजे ३० ते ४० वेळा .
मुलगी : पागल आहेस का रे ??
मुलगा : पागल नही ग .. न्हावी आहे ..

0 टिप्पणी(ण्या):