चड्डी

१०:०० म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

एकदा मोगली दादा कोंडकेंना विचारतो " दादा दादा तुम्ही चड्डी कुठे शिवता?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
दादा- " च्या मायला कुठे म्हणजे काय? फाटेल तिथून शिवतो!"

0 टिप्पणी(ण्या):