मलिंगा

१०:१४ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments


मलिंगाची आई : "बाळा, जरा केस कापून ये!"
मलिंगा : "का ग, आई ?"
.
.
.
... .
.
.
.
.
मलिंगाची आई : "पितळेची भांडी घासायची आहेत, काथ्या संपला आहे..
See More

0 टिप्पणी(ण्या):