डर के आगे जित है

१०:१८ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments


शाळेच्या रांगेत जित नावाचा पोरगा उभा आहे, त्याच्या मागे उभ्या पोराचे नाव काय ?
.
.
.
.
... .
.
.

डर..
- कारण डर के आगे जित है

0 टिप्पणी(ण्या):