Header Ads

 • Latest

  मक्या

  मक्या : गरम काय आहे ?

  वेटर: चाउमीन.

  मक्या : आणखी गरम?
  ... ...
  वेटर: सूप.

  मक्या: आणखी गरम?

  वेटर: गरम पानी.

  मक्या : आणखी गरम?

  वेटर: आगीचा गोला आहे....

  मक्या : घेवुन ये रताळ्या , बीड़ी पेटवाय्ची आहे ..

  1 टिप्पणी:

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad