रात्र

३:५३ म.उ. Kedar Bhope 1 Comments

किशोर : यार मन्या ही रात्र कशासाठी असते ?
मन्या : दिवस भर आपण
ज्या मुली बघतो त्यांना ऊद्या प्रपोज
कसा मारायचा
हा विचार करायला रात्र असते.

1 टिप्पणी: