Header Ads

 • Latest

  पप्या

  शिक्षक :- सांगा, सर्वात उंच उडणारा पक्षी कोणता?
  पप्या :- हत्ती
  शिक्षक :- नालायक हत्ती हा पक्षी आहे का? घरी अभ्यास कोण घेतं तुझा?
  पप्या :- आई
  शिक्षक :- मगं वडील काय करतात?
  पप्या :- ते छोटया राजनच्या टोळीत शार्प शुटर आहेत.
  शिक्षक :- मुलांनो, लिहा हत्ती हा सर्वात उंच उडणारा पक्षी आहे.

  1 टिप्पणी:

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad