Header Ads

 • Latest

  २०२० च्या मुली.....

  २०२० च्या मुली.....
  .
  अग तो बघ, कसला हॅंण्डसम
  कोंबडा चालला आहे...:-)
  ए चिकन्या, तुझा नंबर दे
  रे ...
  .
  .
  .
  .
  मुलगा (घाबरुन) -
  तुमच्या घरात काय वडील,
  भाऊ कोणी हाय
  का नाय.....:-(
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  मुलगी - भाऊ, वडील आहे रे,
  पण तु नाही ना रे
  माझ्या चिकन्या .....:-)

  1 टिप्पणी:

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad