२०२० च्या मुली.....

७:०० म.उ. Kedar Bhope 1 Comments

२०२० च्या मुली.....
.
अग तो बघ, कसला हॅंण्डसम
कोंबडा चालला आहे...:-)
ए चिकन्या, तुझा नंबर दे
रे ...
.
.
.
.
मुलगा (घाबरुन) -
तुमच्या घरात काय वडील,
भाऊ कोणी हाय
का नाय.....:-(
.
.
.
.
.
.
मुलगी - भाऊ, वडील आहे रे,
पण तु नाही ना रे
माझ्या चिकन्या .....:-)

1 टिप्पणी:

 1. Kiss is a key of love
  Love is a olck of marriage
  Marriage is a box of children
  Children are future of india
  So start kisssing & develop INDIA

  उत्तर द्याहटवा