एक भन्नाट जादू.....

७:०१ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

एक भन्नाट जादू.....

एका ग्लास मध्ये थंड पाणी घ्या
.
.
.
... ... . .
.
.
.
.
. .
.
.
ते
आपल्या बाजूला असलेल्या माणसाच्या डोक्यावर
ओता तो माणूस लगेच गरम होईल .

0 टिप्पणी(ण्या):