पुणेरी पाटी

२:५० म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

पुणेरी पाटी
"आमच्या मुलीचे लग्न यंदा करायचे
नाही! स्थळ आणून त्रास देवू
नये..अपमान करण्यात येईल."
-श्री व सौ. गोखले

त्या पाटीवर जाऊन एकाने
लिहिले:
"तुमचे प्रेक्षणीय स्थळ दररोज
वेगवेगळ्या स्थळांसोबत वेगवेगळ्या
स्थळी फिरताना दिसते...लवकर
उरकून टाका ..!"😝😜

0 टिप्पणी(ण्या):