Header Ads

 • Latest

  विदेश

  सर - नितिन, मला सांग या जगात किती देश आहेत ?

  नितिन - फक्त एकच देश आहे, तो म्हणजे ’भारत’.

  सर - अरे मुर्खा जगात एकचं देश कसा असेल?

  नितिन - कारण बाकी सर्व तर ’विदेश’ आहेत....

  1 टिप्पणी:

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad