दरोडेखोर

४:४७ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

एका बँकेत काही दरोडेखोर शिरतात . एक दरोडेखोर पिस्तुल

दाखवून एका माणसाला विचारतो , ' काय रे , तू मला दरोडा घालताना बघितलंस का ?'

तो माणूस म्हणतो , ' हो !' दरोडेखोर त्याच्यावर गोळी झाडतो . पुढे एक जोडपं उभं असतं . त्यांनाही तेच विचारतो , ' तुम्ही मला पाहिलंत का ?' नवरा तत्परतेने उत्तरतो , ' मी नाही ... पण माझ्या बायकोने पाहिलं !'

0 टिप्पणी(ण्या):