दारु

४:०० म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

पहिली महिला - (दुसरीला) - मी ऐकलं आहे की तुझा नवरा रोज दारु पिऊन घरी येते म्हणे...
दुसरी महिला - काय माहित ... मी तेवढं लक्ष देत नसते.
पहिली महिला - लक्ष देत नाही... अगं तु तर त्याला रोज खडसावून विचारायला पाहिजेस
दुसरी महिला - विचारतेना रोज विचारते, पण काय करु तो मला देतच नाही.

0 टिप्पणी(ण्या):