एक नंबर डायलॉग!!'

४:०८ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

एक मुलगा देवाला विचारतो, 'तिला गुलाबाचं फूल का आवडतं?? ते तर एका दिवसात मरून जातं. मग तिला मी का आवडत नाही? मी तर तिच्यासाठी रोज मरत असतो....' देव उत्तर देता, 'लई भारी रे.... एक नंबर डायलॉग!!'

0 टिप्पणी(ण्या):