हेडमास्तर

३:३९ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

हेडमास्तर- का रे बंड्या शाळेत यायला आज उशीर का झाला? बंड्या – काय करणार बाईक खराब झाली होती सर. हेडमास्तर – बस ने येता येतं नव्हतं का गधड्या??? … बंड्या – मी म्हटलं होतं सर पण तुमची मुलगी ऐकेल तर शप्पथ.

0 टिप्पणी(ण्या):