Header Ads

 • Latest

  योजना

  योजना
  बाबा : पोरी, मोठी झाल्यावर तू काय करणार आहेस?
  मुलगी : काही नाही. आई बनेन, शिक्षण घेईन, लग्न करीन. आणखी काय करणार?
  बाबा : योजना चांगल्या आहेत तुझ्या बेटा. फक्त जे काही करशील ते योग्य क्रमाने कर, म्हणजे झालं!!!

  कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad