तुझा बाप

८:५५ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

एका माणसाला प्राणीसंग्रहालयात तीन
भाषा बोलणारा पोपट दिसतो.
तो त्या पोपटाची परीक्षा घ्यायचे ठरवितो,
आणि काही प्रश्न विचारतो…..
माणूस – Who are you??
... पोपट – I am Parrot.
माणूस – तुम कोण हो?
पोपट – मैं तोता हु l
माणूस – तू कोण आहेस?
पोपट – तुझा बाप !, २ वेळा सांगितले
तरी तुला समजत नाही का रे कुत्र्या????

0 टिप्पणी(ण्या):