टिकली

६:५२ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments


सासू: किती वेळा सांगितले बाहेर जाताना टिकली
लावत जा..

सून: जीन्स वर कोणी टिकली नाही लावत अहो..

सासू: अग जीन्स वर नाही..कपाळावर लाव.....
----------------------------------------

0 टिप्पणी(ण्या):