नागीण

३:५८ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

गण्या : अरे मित्रा ” अरेंज मॅरेज ” म्हणजे काय ?

बंड्या : सोप्प आहे रे , समज… तू रस्त्यावरून चालला आहेस आणी अचानक तुला नागीण चावते ..

... गण्या : ठीक आहे …आणी ” लव मॅरेज ” म्हणजे काय ?

बंड्या : लव मॅरेज ” म्हणजे तू त्या नागीण कडे जातो आणी तीला बोलतो ” फूस फूस … चाव ना मला ..चाव ..“

0 टिप्पणी(ण्या):