बहिण

३:४३ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

क्क्या : काय रे एवढ्या हळू आवाजात कोणाशी बोलतो आहेस?

मंग्या : अरे बहिणीशी रे …

... पक्क्या : अरे मग एवढ्या हळू आवाजात बोलायची गरज काय ?

मंग्या : बहिण तुझी आहे…

0 टिप्पणी(ण्या):