संता

४:१४ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

एकदा संताच्या घरात रात्री एक चोर शिरला. संता समोर आल्यावर संताला म्हणाला," सोना कहां है."
सांता, "अरे पुरा घर खाली पडा है, जहा चाहो वहा सो जाओ."

0 टिप्पणी(ण्या):