मतीराम

४:१२ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

शिक्षिका- मुलांनो! आपण नेहमी वडिलांच्या नावामागे श्री लावत जावे. रोहन; तुझ्या वडीलांचे नाव काय आहे?

रोहन- श्रीमतीराम!

शिक्षिका - गाढवा, वडिलांच्य नावामागे श्री. लावावे व आईच्या नावामागे श्रीमती. समजलं?

रोहन- पण बाई, माझ्या वडिलांचे नाव मतीराम आहे!

0 टिप्पणी(ण्या):