डिस्कव्हरी

४:११ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

नवरा बायको डिस्कव्हरी बघत असतात. टीव्हीवर एक म्हैस दिसते.

नवरा : बघ, तुझे नातेवाईक!

बायको : अय्या.... सासुबाई!

0 टिप्पणी(ण्या):