वहिनी

४:४२ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

एक मुलगा पाय घसरून गाढवाच्या पायाजवळ पडतो. बाजूने एक मुलगी जात असते.

मुलगी: काय रे, भावाच्या पाया पडतोयस का?

मुलगा: होय, वहिनी!

0 टिप्पणी(ण्या):