…बंड्या

३:५६ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

बंड्या चिंगीच्या बाबाना जाउन भेटतो…
बंड्या : मी तुमच्या मुलीवर प्रेम करतो ..
चिंगीचे बाबा : कधी पासून .
बंड्या : गेल्या पाच माहीन्या-पासून
चिंगीचे बाबा : हे शक्य नाही …
…बंड्या : मग अजुन चार महीने थांबा … तुमची खात्रीच पटेल…

0 टिप्पणी(ण्या):