फेविस्तिक

४:३५ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

वडील -मुलाला - तुझी बायको एवढी शांत का ? सोन - काय नाय पप्पा तिने मागितली लिपस्टिक मी दिली फेविस्तिक बस no chip chip no chik chik

0 टिप्पणी(ण्या):