स्विमिंग पूल

४:२६ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

गंपूचा मुलगा : बाबा...आपल्या सोसायटीत स्विमिंग पूल बांधायचा. माझे मित्र तुमच्याकडे मदत मागायला येणार आहेत.

गंपू : ओके...त्यांना दोन बालद्या भरुन पाणी देऊन टाक.

0 टिप्पणी(ण्या):