टीम

४:२५ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

दोन माणसं काम करत असतात. एक खड्डा खणत असतो, दुसरा तो खड्डा भरत असतो. गंपू ते बघून अचंबित होतो. गंपू विचारतो, 'तुम्ही नेमकं काय करताय, समजलं नाही...

त्यातला एक जण उत्तर देतो, 'आमची तिघांची टीम आहे... तिसरा झाड लावणारा रजेवर आहे... पण म्हणून आम्ही आमचं काम थांबवलेलं नाही!!

0 टिप्पणी(ण्या):