facebook

११:२८ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

मालकिन: काय ग... 3 दिवसांपासून कामाला नाही आलीस, ते
हि न सांगता ???????
मोल्करिन: ओ Madam... facebook वर status update
करून गेले होते की गावाला जाते म्हणून.. साहेबांनी comment
पण दिली की "Come soon...Miss U Lot dear..

0 टिप्पणी(ण्या):