मालवणी शोले

६:११ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

मालवणी शोले
गब्बर : ठाकूर, ह्यो हात माका दे... ह्यो हात माका दे...

ठाकूर : गप रव मेल्या! माजो हात तुका दिलंय तर रोज सकाली धुवाक कोन तुजा बापूस येतलोय?!!!

0 टिप्पणी(ण्या):