टूथपेस्ट

९:११ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

मुलगी -आमच्या कॉलेजमधली मुलं माझ्या एका एका श्वासावर
मरतात.
.
.
.
.
.
.
मुलगा - मग तू चांगली टूथपेस्ट का नाही वापरत?

0 टिप्पणी(ण्या):