हॉटेल

९:१० म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

हॉटेल मध्ये मुलगा आणि मुलगी बसलेले असतात

मुलीची आई त्या दोघांना तिथे पाहते आणि आपल्या मुलीला फोन करते

आई : कुठे आहेस ...

मुलगी : परीक्षा देत आहे

आई : या परीक्षेचा जर रिझल्ट आला ना तर तुझं तंगडच तोडून टाकीन.,., :

0 टिप्पणी(ण्या):