Header Ads

 • Latest

  बालवाडी

  दोन मित्र एकाच परीक्षेत दुसऱ्यांदा नापास होतात...
  पहिला: जाऊ दे यार चल आत्महत्या करू...!!
  .
  .
  .
  दुसरा: येडा झाला का तू??? पुढच्या जन्मी परत "बालवाडीपासून" स्टार्ट करावं लागंल ... ;P :

  कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad