आमेरिका पाकिस्तान संबध

८:२० म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

आमेरिका पाकिस्तान संबध:-

झरदारी.........ओबामा ला कॉल करतो....
झरदारी : आज सकाळी 10.00 वाजता वाइट हाउस जवळ जो बॉम्ब स्फोट झाला............हे ऐकून वाईट वाटल.
आम्ही तुमच्या दुखा त सहभागी आहोत.
ओबामा : या ठिकाणी बॉम्ब स्फोट झालेला नाही............कुणी सांगितला तुम्हाला?

.
.
.
.
.
.
.
.
झरदारी : आत्ता किती वाजलेततिकडे?
ओबामा : 7.00
झरदारी : ठीक आहे......... थोड्या वेळाने कॉल करतो.................

0 टिप्पणी(ण्या):