चाफा बोलेना....

११:११ म.पू. Kedar Bhope 0 Comments

चाफा बोलेना....
चाफा चालेना....
चाफा खंत करी काही केल्या फुलेना...

या कवितेचा अर्थ काय....?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

चाफा मेला...

0 टिप्पणी(ण्या):