उडी

१०:४७ म.पू. Kedar Bhope 2 Comments

रितेश देशमुख : बाबा, मी राजकारणात येऊ इच्छितो.
काही टिप्स द्या ना 

विलासराव : बाळा, राजकारणाचे धडे मोठे कठीण
असतात. चल, मी तुला पहिला धडा समजावून
सांगतो..

असे म्हणून विलासरावांनी रीतेष ला टेरेसवर पाठविले व
स्वत: खाली येऊन थाम्ब्ले

विलासराव : वरून खाली उडी मार बाळा..

रितेश : एवढय़ा उंचावरून उडी मारली तर माझे
हात-पाय मोडतील की..

विलासराव : घाबरू नकोस. मी आहे ना..

रितेशने धीर एकवटला व धाडकन उडी मारली व
तोंडावर दाणकन् आपटला..

विलासराव : हा राजकारणाचा पहिला धडा.
राजकारणात आपल्या बापावरही विश्वास ठेवू
नये..

२ टिप्पण्या: