विचार बदला, देश बदलेल...!!!

५:२० म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

मुलगा: मी 18 वर्षांचा आहे आणि तू?
मुलगी: मी पण 18 वर्षांची आहे..
मुलगा: अग चल न मग, लाजतेस कशाला ?
मुलगी: कुठे ?????........मु लगा: मतदान करायला ग वेडी...
विचार बदला,
देश बदलेल...!!!
Dont forget to vote....

0 टिप्पणी(ण्या):