घड्याल

२:४२ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

एक माणूस मेल्या नंतर स्वर्गत जातो. स्वर्गात
एक जागी एका भिंतीवर खुप
सरया घडयाली (clocks) टांग लेल्या असतात
म्हणून तो यमराजा ला विचारतो - ''
इतकी घडयाली कश्या साठी ? ''
यमराज - '' ही खोटेपण
मोजन्याच्या घडयाली आहेत ... तिकडे पृथ्वी वर
जेव्हा कुणी खोट बोलतो ... इकडे ही घड्याल पुढे
सरकते ... ''
... माणूस - ' ही कुणाची घड्याल आहे ... ही तर
बंद दिसते आहे ..'
यमराज - ' ही मदर टेरेसाची घड्याल आहे ...
ती जीवनात एकदाही खोट बोलली नहीं ...
म्हणून तिची घड्याल कधी पुढे सरकलीच नाही...
'
आदमी - अच्छा अस आहे तर मग ....
मला आपल्या politicians ची घड्याल
बघायची आहेत कुठे आहेत ती ?...
यमराज - politicians ची घड्याल आम्ही इथे
ठेवत नाही ... ती सगळी आम्ही आमच्या ऑफिस
मधे table fans म्हणून वापरतो ..:D :D :D

0 टिप्पणी(ण्या):