फोटो

५:३१ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

मुलगा (मुलीला) - मी तुझा फोटो काढुशकतो.?मुलगी (खुश होउन) -हो हो का नाही......^_^ ♥.... ..फोटो काढ्ल्यावर.....मुलगा - धन्यवाद, मला नैसर्गिक आपत्तींचेफोटो काढायचा छंद आहे.......

0 टिप्पणी(ण्या):