सलमान खान

८:११ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments


45 वर्षांचा सलमान खान
मुलगी बघायला जातो…
त्याला पाहून मुलीची आई बेशुद्ध
पडते..
.
.
.
शुद्धीवर आल्यावर बेशुध्द होण्याच
कारण विचारलं..
.
.
.
.
.
.
तर म्हणाली..
.
.
.
.
.
.
“अग 20 वर्षांपूर्वी हा मला पण
बघायला आला होता.

0 टिप्पणी(ण्या):