विध्यार्थी

८:०३ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments


विध्यार्थी ..वर्गात
(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-)
.
.
विध्यार्थी वर्गात परीक्षा चालू होण्यापूर्वी
(O_O) (O_O) (O_O) (O_O) (O_O) (O_O)
.
.
परीक्षा चालू असतना
(→_→) (←_←) (→_→) (←_←) (→_→) (←_←)
.
.
परीक्षा चालू असतना शिक्षक आले कि
(↓_↓) (↓_↓) (↓_↓) (↓_↓) (↓_↓)
.
.
परीक्षा संपल्यावर
(๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏) (͡๏̯͡๏)

0 टिप्पणी(ण्या):