चान्स

३:४८ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

चिंगी - जर चान्स भेटला तर माझ्याशी लग्न
करशील चम्प्या??? .
.
.
.
... .
.
.
चम्प्या - जर चान्स भेटला तर लग्न
करायची काय गरज आहे...
ஜ ۩۞۩ஜ ஜखि खि खि

0 टिप्पणी(ण्या):