दारू आणि चकणा

६:५० म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

सर: इंग्रजांनी चंद्रावर पाणी &बर्फाचा शोध लावला आहे. आता सांगा तुम्ही यातून काय शिकल
.
.
.
.

.
.
..
.

.
.
.

दिनू: सर आता फक्त आपल्याला दारू आणि चकणा घेऊन जायच आहे. ;

0 टिप्पणी(ण्या):