कुल्फी

६:५० म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

-------------------
बंड्या: कुल्फी कितीला आहे?
कुल्फीवाला : दहा, वीस अन् तीसला.
बंड्या : ठीक आहे. वीसवाली द्या.
कुल्फीवाला : आधी पैसे दे.
बंड्या : आई म्हणली खा, प्या, मजा करा.. पण पैशाचा लाड करू नका.

0 टिप्पणी(ण्या):