सेंट मॅसेज

६:५१ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

संता- अरे यार, हा सेंट मॅसेज काय प्रकार आहे?

बंता- काढलीस ना लाज, एवढे पण माहीत नाही...

सेंट मॅसेज म्हणजे परफ्यूमवाला मॅसेज..

0 टिप्पणी(ण्या):